Grasland vernieuwing

Grondbewerking

Om uw zode en/of stoppel de juiste bewerking te geven heeft loonbedrijf Hoekstra een aantal verschillende types machines in het bezit. Om de zode effectief stuk te krijgen kunnen wij u van dienst zijn met een messenfrees.   Wanneer de zode gereed is om ondergewerkt te worden kunnen wij u van dienst zijn met een 4-scharige wentelploeg van het merk Niemeyer. 

Lees meer
Egaliseren

Om percelen met wateroverlast te voorkomen, of om het profiel van het perceel te veranderen kunt u er aan denken om het te laten kilveren. Loonbedrijf Hoekstra werkt met 4 kilverbakken. Het is mogelijk om met laseraansturing te kilveren, tot op de cm nauwkeurig. Ook kunnen wij kilveren op GPS. Het perceel wordt ingemeten, zodat er daarna nauwkeurig geschoven kan worden. ...

Lees meer
Bekalken

Loonbedrijf Hoekstra kan het strooien van kalk voor u verzorgen. Dit kan zowel op grasland, bouwland als bestaand grasland met tot doel de pH-waarde van de grond te verhogen.   Voor een optimale groei van gewassen is het belangrijk dat de pH-waarde voor de bodem en plant goed is. Te lage pH's verminderen de opname van de verschillende voedingsstoffen; stikstof, ...

Lees meer
Zaaibed klaarmaken

Na het kilveren maken wij eerst het zaaibed gereed met de Evers schijveneg of rotoreg.

Lees meer
Zaaien

Loonbedrijf Hoekstra werkt met verschillende zaaimachines. Accord zaaimachine Amazone zaaimachine Evers schijveneg Evers Cultivator met Amazone opbouw (grond dieper bewerken en opener neerleggen om zo een goede waterhuishouding te bevorderen, grond slipt minder snel dicht) Met de Evers schijveneg is het mogelijk om groenbemesters te zaaien als de maïs en granen van het ...

Lees meer
Doorzaaien

Bijzaaien is een goedkope manier om grasland te verbeteren. Op deze manier krijgt u een productievere grasmat, die langer meegaat en meer opbrengt. We hoeven u niet te vertellen hoe essentieel de kwaliteit van het gras is voor de kostprijs van de melkproductie.   Doorzaaien is interessant als het aandeel goede grassen minder dan 80% is. Dit kan ook pleksgewijs, ...

Lees meer
Greppelfrezen

Loonbedrijf Hoekstra kan voor u greppelfrezen voor een betere afwatering van het land.

Lees meer
Buizen trekken

Loonbedrijf Hoekstra kan voor u buizen trekken.   Tevens heeft loonbedrijf Hoekstra verschillende soorten buizen op voorraad.

Lees meer