Uitrijdverbod uitgesteld!

Uitrijdverbod breed uitgesteld, zowel gras- als bouwland

23 augustus 2018
Minister Schouten van LNV heeft uitstel verleend van het uitrijdverbod voor zowel gras- als bouwland. Ook de plicht tot het telen van vanggewassen en groenbemesters is uitgesteld.

Het bemesten van verdroogde grond kan nadelig zijn voor het milieu. Daarom wordt er meer tijd gegeven om mest uit te rijden:

  • voor bouwland (op alle grondsoorten) tot en met 15 september 2018
  • voor grasland (op zand- en lössgrond) tot en met 15 september 2018
  • voor grasland (op klei- en veengrond) tot en met 30 september 2018

Dit geldt voor zowel vaste mest als drijfmest.

Groenbemesters dienen uiterlijk op 17 september geteeld worden. Geadviseerd wordt de gift mest op bouwland te beperken tot wat op een (niet-vlinderbloemige) groenbemester wordt gegeven. Op grasland wordt een maximale gift van 15 kuub per ha. bij beweiding en 25 kuub per ha. voor maaien.

 

Vernietigen grasland

Verdroogd grasland mag vernietigd worden en opnieuw worden ingezaaid met gras volgens de volgende voorwaarden:

  • zand- en lössgrond: vernietigen tot uiterlijk 20 september, inzaaien uiterlijk 21 september,
  • klei- en lössgrond: vernietigen uiterlijk 30 september, inzaaien uiterlijk 1 oktober,
  • vernietigen minimaal 7 dagen van te voren melden bij RVO,
  • andere eisen uit de schaderegeling (bv. taxatierapport) zijn niet van toepassing.

 

Uitstel inzaaiplicht vanggewas na oogst maïs op zand- en lössgrond

De plicht om direct aansluitend aan de oogst van maïs op zand- en lössgrond wordt uitgesteld tot uiterlijk 17 september.

 

Voor meer details: zie de bijgevoegde brief van de Minister.

Auteur: Hans Verkerk
Bron: Ministerie LNV

voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen!

BEL 0514-562541