Kalk strooien

Door steeds lagere gebruiksnormen binnen het huidige mestbeleid wordt er minder stikstof en fosfaat bemest. De gewassen die u verbouwd vragen echter nog steeds dezelfde bemesting. Het is daarom van groot belang de bodem in een goede conditie te houden, zodat deze in staat is om de stikstof en fosfaat te kunnen benutten.

De pH waarde van de bodem is van invloed op de benuttig van de meststoffen. Van nature zijn in Nederland de pH waarden in veel grondsoorten te laag. Deze te lage waarde zorgt voor een mindere opname van fosfaat en stikstof wat vervolgens resulteert in een mindere opbrengst. Tevens zorgt bekalken van grasland voor een betere beworteling waardoor de bodem meer voedingsstoffen kan opnemen en minder last heeft van droogtestress. Met een jaarlijkse onderhoudsbekalking wordt de jaarlijkse onttrekking van gewassen en verzuring van de bodem gecompenseerd

 

Met dit mooie najaarsweer zijn de omstandigheden perfect om uw land te voorzien van kalk. Door de kalk nu over het land te brengen, kan deze rustig door de bodem worden opgenomen. Dit zorgt voor een ideale opname van de meststof.

Wij kunnen diverse soorten kalk leveren en verstrooien. Dit gebeurt middels een vijzel-kalkstrooier of d.m.v. onze recent aangeschafte Joskin breedstrooier met weeginrichting.

voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen!

BEL 0514-562541