Uitgelicht: STROKENFREZEN

Met een strokenfrees is het mogelijk maïs te telen na gras zonder het grasland te scheuren. Dit heeft voordelen t.a.v. behoud van organische stof, bodemleven en draagkracht, en vermindert mogelijk ook de kans op nitraatuitspoeling. Ook kan de strokenfrees ingezet worden in de eventueel daaropvolgende maisjaren.

 

Maisteelt in stroken wordt in de praktijk toegepast op zand, rivier- en zeeklei en (klei-op-)veen.

 

Werkwijze: Eerst het grasland doodspuiten. Het is mogelijk om met een speciale bemester op 75 centimeter te bemesten, dit gebeurd op GPS. Omdat het perceel wordt opgeslagen kan later op exact dezelfde plek met behulp van het GPS systeem gezaaid worden. Het strokenfrezen en zaaien gebeurd in 1 werkgang. De gefreesde stroken zijn ca. 35 cm  breed en ca. 25 cm diep. Tijdens het zaaien is er ook een mogelijkheid om kunstmest of andere toevoegingen mee te zaaien. Strokenfrezen is ook mogelijk in bestaand bouwland.

 

Omdat strokenfrezen een niet kerende grondbewerking is gaan er minimale voedingstoffen verloren, hierdoor worden hogere opbrengsten gehaald.

voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen!

BEL 0514-562541